De Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed, is op 9 juni 1975 op initiatief van dr. Frans van Puijenbroek opgericht met als oorspronkelijke doelstelling het behoud van het cultureel erfgoed van Tilburg in materiële zin.

Sinds 1983 richt de stichting zich op het op niet-commerciële basis uitgeven van Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur / Erfgoed Magazine Tilburg (vanaf 2021) en twee boekenreeksen: de Tilburgse Historische Reeks en de Tilburgse Bronnenreeks.

Alle uitgaven worden gefinancierd door abonnementsgelden, incidentele sponsoring en door begunstigers die het publiceren over de geschiedenis van Tilburg een warm hart toedragen.

De Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed is een van de erfgoedpartners van Erfgoed Tilburg.
Op de website van Erfgoed Tilburg wordt regelmatig actueel nieuws over het Tilburgse erfgoed geplaatst.


Op 10 september a.s. verschijnt van de hand van auteur Lenneke Willemstein het boek ‘De Parels van Pollet. Het vastgoed van een vooraanstaande Tilburgse textielfamilie 1800–1935’.

Door het het invullen van dit formulier kunt u het boek alvast bestellen.