Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed

De Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed, is op 9 juni 1975 op initiatief van dr. Frans van Puijenbroek opgericht met als oorspronkelijke doelstelling het behoud van het cultureel erfgoed van Tilburg in materiële zin.

Sinds 1983 richt de stichting zich op het op niet-commerciële basis uitgeven van Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur / Erfgoed Magazine Tilburg (vanaf 2021) en twee boekenreeksen: de Tilburgse Historische Reeks en de Tilburgse Bronnenreeks.

Alle uitgaven worden gefinancierd door bijdragen van ondersteuners die het publiceren over de geschiedenis van Tilburg een warm hart toedragen.

De Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed is een van de erfgoedpartners van Erfgoed Tilburg.
Op de website van Erfgoed Tilburg wordt regelmatig actueel nieuws over het Tilburgse erfgoed geplaatst.


Symposium Spoorzone en Museumkwartier op 25 mei 2022

Dit jaar gaat het Erfgoed Magazine Tilburg (voorheen Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur) zijn 40e jaargang in. Om dit te vieren organiseert de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed op woensdag 25 mei een symposium onder de titel:

Spoorzone en Museumkwartier. Verleden, heden en toekomst.

Sprekers zijn: wethouder Esmah Lahlah, Monica Dütting, archeologe, Edwin van Renterghem, stedenbouwkundige en Camiel Berns, restauratiearchitect.

Het symposium wordt gehouden bij Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2 Tilburg.

Aanvang: 13:30 uur, inloop vanaf 13:00 uur.


Het symposium zal rond 16:00 uur afgelopen zijn. Daarna is er een borrel. Dan is ook het nieuwe boek van Ronald Peeters dat als deel 21 van de Tilburgse Historische Reeks verschijnt verkrijgbaar:

De ‘Tilburgsche mijmeringen’ van Elise van Calcar. Een romanschrijfster, pedagoge en feministe bezoekt Tilburg in 1850.

U kunt zich aanmelden voor het symposium door een mail te sturen naar info@historietilburg.nl

Er is plaats voor 100 deelnemers. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Bij overschrijding wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Wij hopen u op 25 mei te mogen begroeten.

Het bestuur van de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed


De ‘Tilburgsche mijmeringen’ van Elise van Calcar

Heruitgave van een boekje over Tilburg uit 1851

‘[…] ik stapte in de diligence en ik stapte uit de diligence. – Schemering verbergde akker en heide, die zich langs den eentoonigen weg uitstrekken […] tot dat men in het stikdonker, dat intusschen over Tilburg was gedaald, hier en daar een vonkje zag gloeijen, dat bij het naderen eene lantaarn scheen te zijn.’

Zo begon de romanschrijfster, pedagoge en feministe Elise van Calcar-Schiotling (1822-1904) in het najaar van 1850 aan haar reis van Breda naar Tilburg op weg naar haar vriend en letterkundige dominee dr. G.D.J. Schotel. Over dit bezoek zou zij in 1851 een curieus boekwerkje publiceren: Tilburgsche mijmeringen.

Dit zeldzame boekje is nog maar nauwelijks in bibliotheken terug te vinden. Reden voor de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed om het exemplaar uit de collectie van Regionaal Archief Tilburg opnieuw in facsimile uit te geven, voorzien van achtergrondgegevens, uitleg over mensen en locaties die zij in het boekje beschrijft, een korte schets van Tilburg in 1850 en dit alles bovendien voorzien van vele toelichtende illustraties.
De ‘Tilburgsche mijmeringen’ van Elise van Calcar verschijnt op 25 mei 2022 ter gelegenheid van 40 jaar ‘Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur’ / ‘Erfgoed Magazine Tilburg’.

Ronald Peeters, De ‘Tilburgsche mijmeringen’ van Elise van Calcar. Een romanschrijfster, pedagoge en feministe bezoekt Tilburg in 1850. Uitgave van Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed. Tilburgse Historische Reeks 21, ISBN/EAN: 978-90-74418-21-8, 144 blz., gebonden in hardcover, € 22,50.