Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed

De Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed, is op 9 juni 1975 op initiatief van dr. Frans van Puijenbroek opgericht met als oorspronkelijke doelstelling het behoud van het cultureel erfgoed van Tilburg in materiële zin.

Sinds 1983 richt de stichting zich op het op niet-commerciële basis uitgeven van Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur / Erfgoed Magazine Tilburg (vanaf 2021) en twee boekenreeksen: de Tilburgse Historische Reeks en de Tilburgse Bronnenreeks.

Alle uitgaven worden gefinancierd door bijdragen van ondersteuners die het publiceren over de geschiedenis van Tilburg een warm hart toedragen.

De Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed is een van de erfgoedpartners van Erfgoed Tilburg.
Op de website van Erfgoed Tilburg wordt regelmatig actueel nieuws over het Tilburgse erfgoed geplaatst.


Open Monumentendag 2022

Het tweede weekend van september was traditiegetrouw Open Monumentendag. Duizenden monumenten in heel Nederland openden gratis hun deuren. Ook in Tilburg deden vele monumenten mee. Het was een kans om een kijkje te nemen op plekken met een rijke historie die normaal (bijna) niet toegankelijk zijn voor bezoekers.

Duurzaam duurt het langst

Open Monumentendag heeft dit jaar als thema ‘Duurzaam duurt het langst’. Veel monumenten hebben in hun rijke historie meerdere functies gehad: ze zijn meegegaan met de tijd. Eeuwenoude monumenten zijn daarom in de basis al duurzaam, omdat ze nog steeds deel uitmaken van onze huidige samenleving. Maar hoe maken we het dagelijks gebruik van deze monumenten ook duurzaam? En hoe behoudt je daarbij de cultuurhistorische waarde van het monument?

Dit jaar laten we enkele succesvolle monumentale verduurzamingsprojecten zien. Van een prachtig woonhuis tot aan een boerderij, een imposante kerk tot een toonaangevend museum. De opengestelde monumenten en activiteiten zijn geconcentreerd in de gebieden Spoorzone en Museumkwartier, Ons Koningsoord in Berkel-Enschot en Landpark Assisië in Biezenmortel. In Udenhout is een route vanaf Erfgoedcentrum ’t Schoor naar vijf zogenaamde Duinboeren aan de rand van het Nationale park de Loonse en Drunense duinen. Voor een volledig programma, zie de brochure Open Monumentendag 2022.

Doel Open Monumentendag

Open Monumentendag wordt georganiseerd door Nederland Monumentenland in samenwerking met lokale comités door het hele land. Met dit evenement willen zij gezamenlijk de aandacht voor de monumenten vergroten door dit bijzondere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en het daarmee te behouden voor een breed publiek.


Zilveren Erepenning voor Rob van Putten

Op woensdag 25 mei 2022 ontving Rob van Putten de Zilveren Erepenning van de gemeente Tilburg vanwege zijn jarenlange bijzondere persoonlijke inzet voor de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed. Locoburgemeester Marcelle Hendrickx reikte de erepenning uit ter gelegenheid van het afscheid van Rob van Putten als voorzitter van de stichting na afloop van het symposium Spoorzone/Museumkwartier: verleden, heden, toekomst.
Rob van Putten (75) is sinds 1980 bestuurslid en sinds 1982 voorzitter van de in 1975 opgerichte Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed. De stichting heeft als doel het in stand houden van het voor Tilburg kenmerkende cultuurgoed. De stichting is uitgever van: Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur (sinds 2021 Erfgoed Magazine Tilburg), de Tilburgse Historische Reeks en de Tilburgse Bronnenreeks.

Rob van Putten is medeoprichter en redacteur van Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, later Erfgoed Magazine Tilburg. Hij publiceerde vele bijdragen in dit tijdschrift, met name over de brandweer, economische geschiedenis, archeologie, historische geografie, monumenten en stedenbouw. Hij heeft zich binnen de stichting bijzonder verdienstelijk gemaakt als voorzitter en aanjager van activiteiten, met name op het gebied van werving van auteurs en het uitgeven en financieren van tijdschrift- en boekuitgaven over de historie van Tilburg. Namens de stichting is hij ook de vertegenwoordiger in andere erfgoedorganisaties, zoals Erfgoed Tilburg, Werkgroep Open Monumentendag en Platform Ruimtelijk Erfgoed. Op 25 mei 2022 nam hij na 40 jaar afscheid als voorzitter van de stichting, maar hij blijft nog bestuurslid en redacteur.
Daarnaast is hij sinds 1969 lid van de Heemkundekring Tilborch, waar hij in het verleden twee jaar lang bestuurslid was. Ook was hij korte tijd redacteur van het tijdschrift Actum Tilliburgis van deze Heemkundekring. Sinds 2013 verricht Rob van Putten bovendien als vrijwilliger bij het Regionaal Archief Tilburg zeer frequent historisch onderzoek en helpt hij bezoekers en medewerkers met het oplossen van onderzoeksvragen met als voornaamste interessegebieden stedenbouw, industriële archeologie en historische geografie.
Vanwege zijn activiteiten op cultuurhistorisch gebied werd hij in 2011 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


De ‘Tilburgsche mijmeringen’ van Elise van Calcar

Heruitgave van een boekje over Tilburg uit 1851

‘[…] ik stapte in de diligence en ik stapte uit de diligence. – Schemering verbergde akker en heide, die zich langs den eentoonigen weg uitstrekken […] tot dat men in het stikdonker, dat intusschen over Tilburg was gedaald, hier en daar een vonkje zag gloeijen, dat bij het naderen eene lantaarn scheen te zijn.’

Zo begon de romanschrijfster, pedagoge en feministe Elise van Calcar-Schiotling (1822-1904) in het najaar van 1850 aan haar reis van Breda naar Tilburg op weg naar haar vriend en letterkundige dominee dr. G.D.J. Schotel. Over dit bezoek zou zij in 1851 een curieus boekwerkje publiceren: Tilburgsche mijmeringen.

Dit zeldzame boekje is nog maar nauwelijks in bibliotheken terug te vinden. Reden voor de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed om het exemplaar uit de collectie van Regionaal Archief Tilburg opnieuw in facsimile uit te geven, voorzien van achtergrondgegevens, uitleg over mensen en locaties die zij in het boekje beschrijft, een korte schets van Tilburg in 1850 en dit alles bovendien voorzien van vele toelichtende illustraties.
De ‘Tilburgsche mijmeringen’ van Elise van Calcar verschijnt op 25 mei 2022 ter gelegenheid van 40 jaar ‘Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur’ / ‘Erfgoed Magazine Tilburg’.

Ronald Peeters, De ‘Tilburgsche mijmeringen’ van Elise van Calcar. Een romanschrijfster, pedagoge en feministe bezoekt Tilburg in 1850. Uitgave van Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed. Tilburgse Historische Reeks 21, ISBN/EAN: 978-90-74418-21-8, 144 blz., gebonden in hardcover, € 22,50.