Abonneren

‘Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur’ verschijnt drie keer per jaar. Het is een rijk geïllustreerd blad op A4-formaat, met een jaarlijkse omvang van ca. 100 pagina’s. Voor de gevarieerde inhoud, zie de inhoudsopgave.

Als abonnee ontvangt u tevens een aantrekkelijke korting op al de te verschijnen boekuitgaven in de Tilburgse Historische Reeks en de Tilburgse Bronnenreeks.

Een Jaarabonnement kost 18,50 Euro.

Abonneren is mogelijk door het invullen en verzenden van onderstaand formulier en het tevens overmaken van het abonnementsgeld (18,50 per jaar) op:

IBAN NL69 INGB 0005 6255 54
BIC INGBNL2A
t.n.v. Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed te Tilburg
onder vermelding van: ‘abonnement 2021’.

Nadat wij het formulier en abonnementsgeld hebben ontvangen, bent u als abonnee ingeschreven (U ontvangt geen factuur).

  Voorletters (verplicht) :

  Achternaam (verplicht) :

  Adres (verplicht) :

  Postcode (verplicht) :

  Woonplaats (verplicht) :

  Land:

  E-mailadres (verplicht) :

  Telefoon nummer:

  Opmerkingen:

  INDIEN U ZICH IN DE LOOP VAN EEN KALENDERJAAR ABONNEERT ONTVANGT U ALLE REEDS VERSCHENEN NUMMERS VAN DAT JAAR.