Contact

Secretariaat Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed

Ronald Peeters
Montfortanenlaan 96
5042 CX Tilburg

Privacyverklaring

ALs u een abonnement wilt afsluiten kan dat door het invullen van het formulier ‘abonneren’. u vindt daar nadere aanwijzingen.

Indien U om een andere reden contact met ons wilt opnemen kan dat door middel van het invullen en verzenden van onderstaand formulier:

  Voorletters (verplicht) :

  Achternaam (verplicht) :

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats (verplicht) :

  Land:

  E-mailadres (verplicht) :

  Telefoon nummer:

  Bericht (verplicht) :