De Spoorzone in Tilburg 1863 – 2023

Van het boek is een tweede, ongewijzigde druk verschenen op 10 december 2023