De Spoorzone in Tilburg 1863 – 2023

De tweede ongewijzigde druk verschijnt op 10 december.