Ondersteuning

‘Erfgoed Magazine Tilburg’ verschijnt drie keer per jaar. Het is een rijk geïllustreerd blad op A4-formaat, met een jaarlijkse omvang van ca. 120 pagina’s. Voor de gevarieerde inhoud, zie de inhoudsopgave.

Als u de uitgave van het blad wilt ondersteunen bieden wij u verschillende mogelijkheden:

 • VRIEND
  U steunt de Stichting als vriend voor € 25,– per jaar en u ontvangt drie keer per jaar het Erfgoed Magazine Tilburg.
 • BEGUNSTIGER
  U steunt de Stichting als begunstiger voor € 50,– per jaar en u ontvangt drie keer per jaar het Erfgoed Magazine Tilburg.
 • DONATEUR
  U steunt de Stichting als donateur voor € 100,– per jaar en u ontvangt drie keer per jaar het Erfgoed Magazine Tilburg. U ontvangt bovendien een uitnodiging voor een lezing of andere activiteit van Erfgoed Tilburg. Ook ontvangt u alle eventuele andere publicaties van de Stichting.
 • SPONSOR
  Het sponsorbedrag is minimaal € 250,– per jaar en u ontvangt drie keer per jaar het Erfgoed Magazine Tilburg. Bedrijven en instellingen die de Stichting als sponsor willen steunen worden (desgewenst) met naamsvermelding en logo opgenomen in het Erfgoed Magazine Tilburg en op de website https://historietilburg.nl geplaatst. Ook ontvangt u alle eventuele andere publicaties van de Stichting plus een uitnodiging voor een lezing of andere activiteit van Erfgoed Tilburg.

Aanmelden als ondersteuner doet u door onderstaand formulier in te vullen en vervolgens op de Verzendknop te drukken. Het gekozen bedrag moet u overmaken op ons rekeningnummer (U ontvangt dus geen factuur):

IBAN NL69 INGB 0005 6255 54 
BIC INGBNL2A
t.n.v. Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed te Tilburg
met vermelding van: ‘ondersteuning 2024’.

Zodra wij het formulier hebben ontvangen krijgt u hiervan een melding op uw beeldscherm. Wij sturen ook een bericht naar het opgegeven e-mailadres.
Inschrijving als ondersteuner gaat altijd in op 1 januari van het lopende kalenderjaar en wordt daarna elk jaar verlengd.
Bij inschrijving in de loop van een kalenderjaar worden de in dat jaar al verschenen nummers nagezonden.


Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Ik meld me aan als

Steuner

en maak vandaag nog het volgende bedrag over: