Ondersteuning

‘Erfgoed Magazine Tilburg’ verschijnt drie keer per jaar. Het is een rijk geïllustreerd blad op A4-formaat, met een jaarlijkse omvang van ca. 100 pagina’s. Voor de gevarieerde inhoud, zie de inhoudsopgave.

Als u de uitgave van het blad wilt ondersteunen bieden wij u verschillende mogelijkheden:

 • VRIEND
  U steunt de Stichting als vriend voor € 25,– per jaar en u ontvangt drie keer per jaar het Erfgoed Magazine Tilburg.
 • BEGUNSTIGER
  U steunt de Stichting als begunstiger voor € 50,– per jaar en u ontvangt drie keer per jaar het Erfgoed Magazine Tilburg.
 • DONATEUR
  U steunt de Stichting als donateur voor € 100,– per jaar en u ontvangt drie keer per jaar het Erfgoed Magazine Tilburg. U ontvangt bovendien een uitnodiging voor een lezing of andere activiteit van Erfgoed Tilburg. Ook ontvangt u alle eventuele andere publicaties van de Stichting.
 • SPONSOR
  Het sponsorbedrag is minimaal € 250,– per jaar en u ontvangt drie keer per jaar het Erfgoed Magazine Tilburg. Bedrijven en instellingen die de Stichting als sponsor willen steunen worden (desgewenst) met naamsvermelding en logo opgenomen in het Erfgoed Magazine Tilburg en op de website https://historietilburg.nl geplaatst.

Aanmelden als ondersteuner is mogelijk door het invullen en verzenden van onderstaand formulier plus betaling van het gekozen bedrag op:

IBAN NL69 INGB 0005 6255 54 
BIC INGBNL2A
t.n.v. Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed te Tilburg
met vermelding van: ‘ondersteuning 2022’.

Zodra wij het formulier hebben ontvangen krijgt u hiervan een melding. Na betaling van het verschuldigde bedrag bent u ingeschreven als ondersteuner in de gekozen categorie met als ingangsdatum 1 januari van het lopende kalenderjaar (U ontvangt dus geen factuur).

NA INSCHRIJVING WORDEN DE IN DE LOOP VAN HET KALENDERJAAR AL VERSCHENEN NUMMERS NAGEZONDEN

  Ik meld me aan als (keuze verplicht) :
  VRIENDBEGUNSTIGERDONATEURSPONSOR
  en maak vandaag nog het volgende bedrag over:

  Voorletters (verplicht) :

  Achternaam (verplicht) :

  Adres (verplicht) :

  Postcode (verplicht) :

  Woonplaats (verplicht) :

  Land:

  E-mailadres (verplicht) :

  Telefoonnummer:

  Opmerkingen: