Jaargang 6 – 1988 – nummer 1-2

Jaargang 6 – 1988 – nummer 1-2

drs. B.J.P. van de Ven
Voorwoord door de voorzitter van het bestuur
Henk van Doremalen
Inhoud
Lezen in Tilburg in de negentiende eeuw. De voorgeschiedenis
De boekenkast bij Bergmans en de leeszaalkwestie
‘Tilburg is heden een groot eind vooruitgegaan’. De opening
De leeszaal in de Langestraat
De Willem Il-straat voor de oorlog. Streven naar Volwaardigheid
Dagen van duisternis. De bibliotheek gedurende de oorlogsjaren
Bouwen en verbouwen. De geleidelijke groei in de jaren vijftig
De R.K. Leeszaal wordt Biblioteek. Ontvoogding, fusie en verhuizing
Meer voor minder. De bibliotheek in de jaren tachtig
Overzicht ledental, omvang collectie, aantal uitleningen en inwonertal Tilburg, 1913-1987
Overzicht van bestuursleden
Censoren
Directie
Verantwoording
Bronnen en literatuur
Lijst van incourante afkortingen


Download Jaargang 6 – 1988 – nummer 1-2 (pdf)

Geef een reactie