Tilburgse Historische Reeks

De Tilburgse Historische Reeks (gestart in 1992) is een reeks monografieën of bundels met omvangrijkere artikelen over verschillende aspecten uit de Tilburgse geschiedenis.

De meest recente uitgaven, voor zover nog niet uitverkocht, zijn verkrijgbaar in de Tilburgse boekhandels. De delen 18 t/m 20 zijn ook te bestellen via www.boekenfabriek.nl.
Uitverkochte exemplaren zijn antiquarisch vaak verkrijgbaar bij Boekenschop, Bredaseweg 256, Tilburg.

De redactie van de Tilburgse Historische Reeks (THR) wordt gevormd door drs. Henk van Doremalen en Ronald Peeters. Bij sommige uitgaven traden ook gastredacteuren op. Tot nu toe verschenen:

 1. Geworteld in Taxandria. Historische aspecten van de relatie Tilburg-Turnhout [1992] (uitverkocht)
 2. Blauwsloten en riolen. Een milieu-historische studie over Tilburg en zijn rioolstelsel, drs. Henk van Doremalen [1993] (uitverkocht)
 3. Zo maar een stad. Tilburg 1940-1945, drs. Ad de Beer [1994] (uitverkocht)
 4. Tilburgse toonzettingen. 125 jaar gesubsidieerd muziekonderwijs, een sociaal-culturele verkenning, dr. Frans van Puijenbroek [1994] (uitverkocht)
 5. Huismeesters van het sociale. Vijftig jaar wijk- en buurtwerk in Tilburg, drs. Thijs Kemmeren  [1995] (uitverkocht)
 6. Gerard Cornelis van Spaendonck (1804-1873). Enkele facetten van de Tilburgse samenleving in het midden der negentiende eeuw, mr. B.J. van Spaendonck [1995] (uitverkocht)
 7. Kleurloos, reukloos en smaakloos drinkwater. De watervoorziening in Tilburg vanaf het einde van de negentiende eeuw, drs. Cor G.W.P. van der Heijden [1995] (uitverkocht)
 8. De handen ineen. Geschiedenis van 100 jaar vakbeweging in Tilburg,  drs. Henk J.M. van Doremalen [1996] (uitverkocht)
 9. Godsvrucht en deugdzaamheid. Godsdienst en kerk in Tilburg door de eeuwen heen [1997] (uitverkocht)
 10. In de wol geverfd. De Tilburgse wollenstoffenindustrie vanuit de optiek van een lokale ondernemersvereniging (1896-1940), mr. B.J. van Spaendonck [2000] (uitverkocht)
 11. Tilburgse sprokkelingen. Bijdragen tot de Tilburgse geschiedenis [2003] (uitverkocht)
 12. Het laatste bedrijf. Van André van Spaendonck & Zonen naar Spandon. De geschiedenis van een familiebedrijf, mr.dr. B.J. van Spaendonck [2004] (uitverkocht)
 13. Voor het oog van het kerkvolk. Tilburgse volksklasse tussen klerikale normering en geleefde praktijk, 1927-1939, dr. Ad van den Oord [2007] (uitverkocht)
 14. Bladeren door Tilburg. 25 jaar tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur [2008] (uitverkocht)
 15. Het Tilburg e.o. van architect Jos. Donders toen (1898-1940) en nu, prof. ir. Wout van Bommel [2010]
 16. Nieuw elan in historische omgeving. Herbestemming van industriële gebouwen in Tilburg, Dirk van Alphen, Henk van Doremalen, Joost Op ’t Hoog en Ronald Peeters (red.) [2011]
 17. Moerenburg in veelvoud. Een historische buitenplaats in Tilburg herleeft, drs. Guido van den Eynde en drs. Lauran Toorians (red.) [2012] (uitverkocht)
 18. Veertien tuinen, vier seizoenen. Leven met de natuur op de Tilburgse volkstuinen, drs. Jeroen Ketelaars [2015] (www.boekenfabriek.nl € 11,95)
 19.  ‘O, prachtig huis!’ De Goirkese kerk in Tilburg: geschiedenis, gebouw en inventaris, drs. Joost van Hest [2015] (www.boekenfabriek.nl € 16,95)
 20. De verbeelding van Tilburg, Jeroen Ketelaars, Rob van Putten, Petra Robben, Gerard Steijns en Ton Wagemakers (red.) [2016] (www.boekenfabriek.nl € 19,95)

Tilburgse-Historische-Reeks_01_Geworteld-in-taxandria_1992_Coll.RP_   Tilburgse-Historische-Reeks_02_Blauwsloten-en-riolen_Henk-van-Doremalen_1993_Coll.RP_   Tilburgse-Historische-Reeks_03_Zo-maar-een-stad-Tilburg-1940-1945_Ad-de-Beer_1994_Coll.RP_

Tilburgse-Historische-Reeks_04_Tilburgse-toonzettingen_Frans-van-Puijenbroek-1994_Coll.RP_   Tilburgse-Historische-Reeks_05_Huismeesters-van-het-sociale_Thijs-Kemmeren_1995_Coll.RP_   Tilburgse-Historische-Reeks_06_Gerard-Cornelis-van-Spaendonck-1804-1873_B.J.-van-Spaendonck_1995_Coll.RP_

Tilburgse-Historische-Reeks_07_Kleurloos-reukloos-smaakloos-drinkwater_Cor-van-der-Heijden-1995_Coll.RP_   Tilburgse-Historische-Reeks_08_De-handen-ineen_Henk-van-Doremalen-1996_Coll.RP_   Tilburgse-Historische-Reeks_09_Godsvrucht-en-deugdzaamheid_1997_Coll.RP_

Tilburgse-Historische-Reeks_10_In-de-wol-geverfd_B.J.-van-Spaendonck_2000_Coll.RP_   Tilburgse-Historische-Reeks_11_Tilburgse-sprokkelingen_2003_Coll.RP_   Tilburgse-Historische-Reeks_12_Het-laatste-bedrijf_B.J.-van-Spaendonck_2004_Coll.RP_

Tilburgse-Historische-Reeks_13_Voor-het-oog-van-het-kerkvolk_Ad-van-den-Oord_2007_Coll.RP_   Tilburgse-Historische-Reeks_14_Bladeren-door-Tilburg_2008_Coll.RP_

Tilburgse-Historische-Reeks_15_Jet-Tilburg-eo-van-architect-Jos.-Donders_Wout-van-Bommel_2010_Coll.RP_   Tilburgse-Historische-Reeks_16_Nieuw-elan-in-historische-omgeving_2011_Coll.RP_

Tilburgse-Historische-Reeks_17_Moerenburg-in-veelvoud_2012_Coll.RP_   Tilburgse-Historische-Reeks_18_Volkstuinen_Jeroen-ketelaars_2015_Coll.RP_

Tilburgse-Historische-Reeks_19-Goirkese-kerk_Joost-van-Hest_2015_Coll.RP_   tilburgse-historische-reeks_20-verbeelding-van-tilburg