Verstoring van berichtafhandeling

Onlangs is ons gebleken dat door een technisch falen er een langere periode is geweest waarin ons berichtenverkeer niet goed heeft gefunctioneerd. Daardoor hebben alle via onze website verzonden berichten ons niet bereikt. Het betreft hier zowel berichten van algemene aard als abonnementsaanvragen.
Het probleem is inmiddels verholpen maar de gedurende de storingsperiode verzonden berichten zijn verloren gegaan.

Mocht u tot degenen behoren die geen reactie van ons hebben ontvangen dan verzoeken wij u opnieuw contact met ons op te nemen door uw aanvraag opnieuw in te dienen.